13-14.10.2017, Rzeszów

Motto spotkania:
„Rehabilitacja od narodzin do starości”

Przewodniczący Komitetu Naukowego:

– Jacek Durmała

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego:
– Lidia Perenc

W programie:
Sesja I: Rehabiltacja pacjentów z wielochorobowością
Sesja II: Choroby układu ruchu a rehabilitacja cz. I
Sesja III: Choroby układu ruchu a rehabilitacja cz. II
Sesja IV: Choroby układu nerwowego a rehabilitacja cz. I
Sesja V: Choroby układu nerwowego a rehabilitacja cz. II
Sesja VI: Problemy współczesnej rehabilitacji
Sesja VII: Choroby nowotworowe a rehabilitacja
Sesja VIII:Choroby układu krążenia a rehabilitacja
Sesja IX:Choroby układu oddechowego a rehabilitacja

Więcej informacji oraz rejestracja na stronie www.