Stanowisko Polskiego Towarzystwa Osteoartrologii i Wielodyscyplinarnego Forum Osteoporotycznego w sprawie standardów diagnostyki i leczenia osteoporozy w Polsce
(wersja z dnia 21 grudnia 2005)

LUTY 2006 /SUPL.NR 4/06
Postgraduate Medicine Poland
ISSN 1231-1812
Wydanie specjalne

Edward Czerwiński, Roman Lorenc, Ewa Marcinowska-Suchowierska, Andrzej Milewicz

(pełny artykuł w załączniku)