Medycyna po Dyplomie. Osteoporoza. Wydanie specjalne, maj 2004.
Dr hab. med. Edward Czerwiński

Artykuł w załączeniu.