Sortuj według
Publikacje2019-05-06T12:05:06+00:00

POSZERZENIE KRYTERIÓW DIAGNOSTYCZNYCH OSTEOPOROZY (NOF)

VI Środkowo Europejski Kongres Osteoporozy i Osteoartrozy oraz XVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Osteoartrologii i Polskiej Fundacji Osteoporozy, Kraków 25-26.09.2015 L09 POSZERZENIE KRYTERIÓW DIAGNOSTYCZNYCH OSTEOPOROZY (NOF) Czerwiński E.1,2, Rozpondek P2, Berwecka M.1 1Zakład Chorób Kości i Stawów, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum 2Krakowskie Centrum Medyczne, Kraków Słowa kluczowe: definicja, osteoporoza, diagnostyka, złamanie Według dotychczasowej definicji WHO/IOF: „osteoporoza jest chorobą szkieletu charakteryzująca się upośledzoną wytrzymałością kości, co powoduje zwiększone ryzyko złamania. Wytrzymałość kości [...]

INFLUENCE OF VERTEBRAL DEFORMATION ON THE VERTEBRAL PAIN SYNDROME

VI Środkowo Europejski Kongres Osteoporozy i Osteoartrozy oraz XVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Osteoartrologii i Polskiej Fundacji Osteoporozy, Kraków 25-26.09.2015   P16 INFLUENCE OF VERTEBRAL DEFORMATION ON THE VERTEBRAL PAIN SYNDROME Povoroznyuk V., Orlyk T. D.F. Chebotarev Institute of gerontology NAMS Ukraine, Kyiv, Ukraine Key words: vertebral pain syndrome, vertebral parameters, women The aim of our study is to investigate the relation between the intensity of pain in the thoracic and lumbar spine and morphometric [...]

KLASYCZNE I NOWE ZASTOSOWANIE DENSYTOMETRII W KLINICE PEDIATRYCZNEJ

VI Środkowo Europejski Kongres Osteoporozy i Osteoartrozy oraz XVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Osteoartrologii i Polskiej Fundacji Osteoporozy, Kraków 25-26.09.2015   L58 KLASYCZNE I NOWE ZASTOSOWANIE DENSYTOMETRII W KLINICE PEDIATRYCZNEJ  Jaworski M. Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" Słowa kluczowe: DXA dzieci gęstość kości, skład ciała Wstęp. Klasyczne zastosowanie densytometrii w pediatrii obejmuje pomiary gęstości kości w lokalizacji całego kośćca, kręgosłupa lędźwiowego i bliższej części kości udowej. Są one jednak ograniczone możliwością właściwego pozycjonowania pacjenta. Nowością [...]

OSTEOPOROSIS AND ATHEROSCLEROSIS

VI Środkowo Europejski Kongres Osteoporozy i Osteoartrozy oraz XVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Osteoartrologii i Polskiej Fundacji Osteoporozy, Kraków 25-26.09.2015   L41 OSTEOPOROSIS AND ATHEROSCLEROSIS Sokolovic S. Cardiology Clinic, University Clinical Center Sarajevo & Medical Faculty Sarajevo, Bosnia and Herzegovina Key words: osteoporosis, atherosclerosis, cardiovascular risk factors   Introduction. The association between Osteoporosis and Atherosclerosis has been studied recently in a significant number of RCTs. The evidence based medicine have shown similarities in degenerative/inflammatory pathophysiological [...]

THE EFFECTS OF COMMONLY USED DRUGS ON OSTEOPOROSIS IN THE ELDERLY

  VI Środkowo Europejski Kongres Osteoporozy i Osteoartrozy oraz XVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Osteoartrologii i Polskiej Fundacji Osteoporozy, Kraków 25-26.09.2015 L24 The effects of commonly used drugs on osteoporosis in the elderly Resch H. Professor of Internal Medicine, Medical University Vienna Head, Dept of Internal Medicine II (Rheumatology/Osteology&Gastroenterology) Academic Teaching Hospital of the MUV St. Vincent Hospital Vienna, 1060 Vienna Center of Muculoskeletal Diseases, Therme MED Vienna Key words:  osteoporosis, risk of fracture, glucocorticoids, [...]

TRABECULAR BONE SCORE AND BONE MINERAL DENSITY IN UKRAINIAN MEN WITH VERTEBRAL FRACTURES

VI Środkowo Europejski Kongres Osteoporozy i Osteoartrozy oraz XVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Osteoartrologii i Polskiej Fundacji Osteoporozy, Kraków 25-26.09.2015   P15   TRABECULAR BONE SCORE AND BONE MINERAL DENSITY IN UKRAINIAN MEN WITH VERTEBRAL FRACTURES   Povoroznyuk V., Musiienko A., Dzerovych N. D.F. Chebotarev Institute of gerontology NAMS Ukraine, Kyiv, Ukraine   Key words: trabecular bone score, bone mineral density, osteoporosis, fracture, men, age   Introduction. Traditionally BMD has been considered a major determinant [...]

CHOROBA METABOLICZNA KOŚCI WCZEŚNIAKÓW – PROBLEM NIEDOCENIANY PRZEZ NEONATOLOGÓW

VI Środkowo Europejski Kongres Osteoporozy i Osteoartrozy oraz XVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Osteoartrologii i Polskiej Fundacji Osteoporozy, Kraków 25-26.09.2015   L57   CHOROBA METABOLICZNA KOŚCI WCZEŚNIAKÓW – PROBLEM NIEDOCENIANY PRZEZ NEONATOLOGÓW   Michałus I. Klinika Propedeutyki Pediatrii i Chorób Metabolicznych Kości I Katedry Pediatrii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi   Słowa kluczowe: choroba metaboliczna kości wcześniaków, noworodki, wcześniactwo   Wstęp. Choroba metaboliczna kości wcześniaków jest zaburzeniem homeostazy gospodarki wapniowo-fosforowej występującym u noworodków urodzonych przedwcześnie. Ryzyko [...]

JAK DŁUGO LECZYĆ OSTEOPOROZĘ. CO Z WAKACJAMI OD LEKU?

VI Środkowo Europejski Kongres Osteoporozy i Osteoartrozy oraz XVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Osteoartrologii i Polskiej Fundacji Osteoporozy, Kraków 25-26.09.2015 L23 Jak długo leczyć osteoporozę. Co z wakacjami od leku?  Marcinowska-Suchowierska E. Klinika Medycyny Rodzinnej, Chorób Wewnętrznych i Chorób Metabolicznych Kości Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie Słowa kluczowe: skuteczność leków, bezpieczeństwo, działania niepożądane, przerwa w leczeniu Według zasad czas trwania leczenia nie powinien przekraczać czasu przeprowadzonego badania klinicznego, wykazującego jego skuteczność i bezpieczeństwo. Próby kliniczne [...]

WSPÓŁZALEŻNOŚĆ I WSPÓŁDZIAŁANIE MIĘDZY TKANKĄ KOSTNĄ, MIĘŚNIOWĄ I TŁUSZCZOWĄ

VI Środkowo Europejski Kongres Osteoporozy i Osteoartrozy oraz XVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Osteoartrologii i Polskiej Fundacji Osteoporozy, Kraków 25-26.09.2015   L07 WSPÓŁZALEŻNOŚĆ I WSPÓŁDZIAŁANIE MIĘDZY TKANKĄ KOSTNĄ, MIĘŚNIOWĄ I TŁUSZCZOWĄ  Badurski J.E. Centrum Osteoporozy i Chorób Kostno-Stawowych, Białystok Słowa kluczowe: osteoporoza, mięśnie, tkanka tłuszczowa, masa kostna, złamania, FRAX Wspólne pochodzenie osteoblastów, chondrocytów, adipocytów i miocytów z mezenchymalnych komórek zrębu szpiku kieruje uwagę na wzajemne powiązania  strukturalne i funkcjonalne, zarówno w okresie embrionalnym, jak i w inwolucyjnym. [...]

WARTOŚĆ PROGNOSTYCZNA OBNIŻENIA WZROSTU W POPULACJI KOBIET POMENOPAUZALNYCH W PROGNOZOWANIU RYZYKA ZŁAMAŃ KRĘGOSŁUPA

VI Środkowo Europejski Kongres Osteoporozy i Osteoartrozy oraz XVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Osteoartrologii i Polskiej Fundacji Osteoporozy, Kraków 25-26.09.2015 P14 Wartość prognostyczna obniżenia wzrostu w populacji kobiet pomenopauzalnYCH w prognozowaniu ryzyka złamań kręgosłupa Borowy P. Krakowskie Centrum Medyczne, Kraków Słowa kluczowe: osteoporoza, złamania, czynniki ryzyka, obniżenie wzrostu W prospektywnym badaniu kohortowym zrandomizowano 1284 kobiet pomenopauzalnych, w wieku powyżej 50. lat, które zgłosiły się do Krakowskiego Centrum Medycznego i Poradni Leczenia Osteoporozy celem wykonania badania [...]