16.02.2019, Poznań

Miejsce:

World Trade Center Poznań

ul. Bukowska 12

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona.

Kierownik naukowy:

prof. dr hab. Danuta Pupek-Musialik

prof. dr hab. Wiesław Bryl Partnerstwo merytoryczne i nadzór naukowy:

Katedra i Klinika Nadciśnienia Tętniczego i Zaburzeń Metabolicznych
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Szczegółowy program spotkania dostępny jest tutaj.

Kontakt z organizatorem:
Wydawnictwo Termedia

ul. Kleeberga 2

61-615 Poznań

tel./faks: +48 61 656 22 00

szkolenia@termedia.pl