04-05.09.2009, Żory, Polska

Kurs szkoleniowy w zakresie chirurgii barku
Live Surgery

SPORT-KLINIKA

Komitet Organizacyjny:
Prof. J. Fabis (Łódź), Dr J. Franiel (Katowice), Dr H. Noga (Żory)Prof. L. Romanowski (Poznań, Dr Ph. Valenti (Paris)

Kurs zorganizowany w Klinice Sport-Klinika
ul. Bankowa 2
44-240 Żory
tel.: 0-32 475 93 15
fax: 0-32 475 93 30
e-mail: info@sport-klinika.pl
www.sport-klinika.pl