27-28.11.2009, Warszawa, Polska


IX INTERDYSCYPLINARNY KONGRES NAUKOWY nt. SKOLIOZY
WSPÓŁCZESNE ZASADY DIAGNOSTYKI I KOMPLEKSOWEGO LECZENIA

Miejsce Kongresu:
Warszawa, Hotel GROMADA, ul. 17 stycznia 32

Kontakt:
Tel./fax: (0 22) 834 67 72
Tel. 405 42 72
e-mail: kongresy@medsport.pl

Więcej informacji na stronie:
www.medsport.pl