10-13.09.2009, Warszawa, Polska

I MIĘDZYNARODOWY KONGRES REHABILITACJA POLSKA

Miejsce Kongresu:
Warszawa – na terenie Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Informatycznej, ul. Stokłosy 3

Pierwszy Kongres organizowany wspólnie przez:

Polskie Towarzystwo Fizjoterapii i
Polskie Towarzystwo Rehabilitacji

pod auspicjami:
Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej Polskiej Akademii Nauk

połączony z Jubileuszami:
60-lecia Centrum Rehabilitacji STOCER w Konstancinie,
20-lecia Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji i 22-lecia Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii

Szczegółowe informacje na stronach:
www.medsport.pl
www.polskarehabilitacja.pl
www.fizjoterapia.org.pl