Zasady profilaktyki, rozpoznawania i leczenia osteoporotycznych złamań kości

Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja 2007; 5(6); Vol. 9, 548-554 prof. dr [...]