Stanowisko PTOA i WFO w sprawie standardów diagnostyki i leczenia osteoporozy w Polsce

Stanowisko Polskiego Towarzystwa Osteoartrologii i Wielodyscyplinarnego Forum Osteoporotycznego w sprawie [...]