Medycyna po Dyplomie. Sympozjum: Osteoartrologia. Grudzień 2006

///Medycyna po Dyplomie. Sympozjum: Osteoartrologia. Grudzień 2006
///Medycyna po Dyplomie. Sympozjum: Osteoartrologia. Grudzień 2006