Uwagi o patogenezie i epidemiologii osteoporozy i złamań

Medycyna po Dyplomie. Osteoporoza. Wyd. Specjalne, maj 2004. prof. [...]