20102019-04-30T13:39:34+00:00

Wertebroplastyka i kyfoplastyka bez poparcia grupy roboczej ASBMR

Pod koniec stycznia na łamach Journal of Bone and Mineral Research ukazała się praca przedstawiająca wnioski z pracy Second ASBMR Task Force w kwestii plastyki kręgosłupa oraz innych niefarmakologicznych działań podejmowanych celem redukcji doznań bólowych pacjentów po złamaniu trzonów kręgów.        Prowadzona przez Petera Ebelinga grupa robocza podjęła działanie na zlecenie American Society for Bone and Mineral Research celem oceny skuteczności i bezpieczeństwa wertebro i kyfoplastyki oraz innych interwencji niefarmakologicznych w leczeniu złamań [...]

VII Środkowo Europejski Kongres OP i OA (27-28.09.2019) – Wstępny Program dostępny!

Z przyjemnością informujemy, że opublikowano Program Wstępny VII Środkowo Europejskiego Kongresu Osteoporozy i Osteoartrozy, który odbędzie się już we wrześniu w Krakowie w murach Uniwersytetu Jagiellońskiego.  Program Wstępny złożony z 12 sesji naukowych (w ty sesja plakatowa) porusza najitotniejsze kwestie w zakresie osteoporozy, osteoartrozy oraz sarkopenii. W ramach sesji przedstawione zostaną nowe opcje diagnostyczne oraz spektrum możliwości terapeutycznych, w tym rozwiązania systemowe problemu pacjentów którzy nie otrzymują odpowiedniego leczenia po złamaniu niskoenergetycznym. Organizatorzy wychodząc naprzeciw [...]

WCO-IOF-ESCEO – Paryż – 4-7.04.2019: ostatnie dni na składanie streszczeń!

Przypominamy, że abstrakty doniesień naukowych na zbliżający się Swiatowy Kongres Osteoporozy w Paryżu zgłaszać można tylko do 28.01.2019. Spotkania WCO-IOF-ESCEO należą do najważniejszych spotkań naukowych w zakresie chorób mięśniowo-szkieletowych. W Kongresie zorganizowanym w 2018 roku w Krakowie udział wzięło 3965 delegatów (w tym 369 z Polski). W ramach spotkania zaprezentowano rekordową liczbę 1513 doniesień naukowych oraz przyznano 565 nagród/stypendiów. WIęcej informacji na temat zbliżającego się spotkania oraz wstępny progrma dostepne są pod adresem www. Komitet [...]

Najnowsze wytyczne IOF i ESCEO diagnostyki i leczenia osteoporozy u kobiet w wieku pomenopauzalnym – dostępne online

Zachęcamy do zapoznania się z opublikowaną aktualizacją wytycznych z 2013 w sprawie diagnostyki i postepowania w osteoporozie pomenopauzalnej. Według badań epidemiologicznych średnio 57% kobiet, będących w grupie wysokiego ryzyka złamania niskoenergetycznego, nie jest objęte programem terapeutycznym. W grupie osób ze złamaniem niskoenergetycznym tylko co 5-ta osoba otrzymuje leczenie antyresropcyjne pozwalające zminimalizować ryzyko kolejnego złamania.  Opracowane wytyczne są efektem pracy przedstawicieli International Osteoporosis Foundation (IOF) oraz European Society for Clinical and Economic Aspects of Osteoporosis, Osteoarthritis [...]

VII Środkowo Europejski Kongres Osteoporozy i Osteoartrozy – 27-27.09.2019 – rejestracja otwarta!

Serdecznie zapraszamy do rejestracji na tradycyjne spotkanie naukowe w Krakowie, poświęcone tematyce osteoporozy, osteaoartrozy i sarkopenii. Wśród naukowców, którzy wygłoszą swoje wykłady znaleźli się mi.in. Prof. C. Cooper (Prezydent International Osteoporosis Foundation) oraz J.A. Kanis (poprzedni prezydent IOF).  Spotkania naukowe organizowane w Krakowie przez Polskie Towarzystwo Osteoartrologii mają ponad 20 letnią tradycję. Od 2015 roku do grona organizatorów dołączyła Europejska Fundacja Osteoporozy i Chorób Mięśniowo-Szkieletowych. Wysoki poziom naukowy spotkań pozwalają zachować zaproszeni Wykładowcy (specjaliści w [...]

World Osteoporosis Day – 20.10.2018

Już w sobotę 20.10.2018 odchodzić będziemy coroczny Światowy Dzień Osteoporozy. Z tej okazji w Krakowie pacjenci będą mieć możliwość bezpłatnych badań w kierunku osteoporozy. Akcja bezpłatnych badań z okazji ŚDO jak co roku organizowana jest w Krakowskim Centrum Medycznym. Adresowana jest do kobiet i mężczyzn po 60 roku życia. Rejestracja telefoniczna możliwa jest pod numerem 12 430 00 00 na hasło Światowy Dzień Osteoporozy. Liczba miejsc ograniczona (decyduje kolejność zgłoszeń). Światowy Dzień Osteoporozy (ŚDO) po raz [...]

Program Capture the Fracture ma już 300 placówek zarejestrowanych na całym świecie

Po pozytywnym rozpatrzeniu aplikacji, Moscow City State Hospital stał się oficjalnie 300 ośrodkiem Fracture Liaison Services spełniających warunki programu Capture the Fracture firmowanego przez International Osteoporosis Foundation (IOF).    Program Capture the Fracture (CTF) przedstawiający najlepsze praktyki w dziedzinie wtórnej prewencji złamań osteoporotycznych powoli wpisuje się w stały krajobraz placówek medycznych na świecie.  Aktualnie placówki zaliczane w poczet CTF znajduję się na terenie 39 krajów. Według podziału geograficznego IOF najwięcej placówek zlokalizowanych jest w Europie [...]

42 Zjazd Polskiego Towarzystwa Ortopedii i Traumatologii – 20-22.09.2018

 Już 20.09.2018 w Krakowie rozpocznie się najważniejsze spotkanie naukowo-szkoleniowe w dziedzinie ortopedii. Zachęcamy doraco do udziału! W ramach 42 Spotkania PTOiTr organizatorzy oczekują nawet 1500 uczestników.  Honorowy patronat nad spotkaniem objęli: - Jacek Krupa - Marszałek Województwa Małopolskiego  - Jacek Majchrowski - Prezydent Miasta Krakowa  - Prof. dr hab. n. med. Wojciech Nowak - Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego - Prof. dr hab. n. med. Tomasz Grodzicki - Prorektor UJ ds. Collegium Medicum  - Prof. dr hab. [...]

7th Asia-Pacific Osteoporosis Conference -punkty CME

10 września 2018 mija termin przyjmowania streszczeń na zbiżające się spotkanie z cyklu IOF Regional 2018. Spotkanie odbędzie się w tym roku w Sydney (Australia) w dniach 28.11-1.12.2018. Na centrum obrad wybrano International Convention Centre w Sydney. Kongres poprzedzony będzie kursem Osteoporosis Essential (płatny dodatkowo). Język angielski jest obowiązującym językiem kongresu. Osoby zarejestrowane do 15.10.2018 mają możliwość skorzystania z wczesnej opłaty rejestracyjnej. Uczestnikom spotkania przysługiwać będzie 14 punktów CME. W związku z zamknięciem przyjmowania abstraktów, organizatorzy [...]

Czołowe czasopisma naukowe w dziedzinie osteoporozy i chorób mięśniowo-szkieletowych z wyższym Impact Factor

Osteoporosis International, Calcified Tissue International and Musculoskeletal Research oraz Archives of Osteoporosis w drugiej połowie lipca opublikowały informację o aktualnie wyliczonym IF w oparciu o wskaźniki cytowań.  Osteoporosis International (OI) to czasopismo powstałe jako efekt współpracy International Osteoporosis Foundation (IOF) oraz National Osteoporosis Foundation (NOF). Działalność publikacyjna sprowadza się do osteoporozy oraz innych chorób metabolicznych kości w zakresie profilaktyki, diagnostyki i leczenia. Aktualnie przy uzyskanym w 2017 roku IF wynoszącym 3,856 (IF 5-letni 4,011) czasopismo [...]

Załaduj więcej postów