XI Kongres PTOA i PFO, 27-30.09.2001

XI Kongres Polskiego Towarzystwa Osteoartrologii i Polskiej Fundacji Osteoporozy, Kraków, 27-30.09.2001

Honorowy patronat: Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Aleksander Kwasniewski
Kongres pod auspicjami International Osteoporosis Foundation

820 uczestników, 55 wykładów, 108 plakatów

Załączniki – Streszczenia prac

XI Zjazd Polskiego Towarzystwa Osteoartrologii i Polskiej Fundacji Osteoporozy
V Krakowskie Sympozjum Osteoporozy
Kraków 27-29.09.2001

Streszczenia:
wersja polska
Materiały kongresowe: STRESZCZENIA, s19-s192.
Druk: Drukarnia Skinder, ISBN – 83-904008-5-5

wersja angielska
Osteoporosis International 2001; vol. 12 (Suppl 1), s1-s48.

Streszczenia do pobrania.