VI Kongres OP i OA 2015

VI Środkowo Europejski Kongres Osteoporozy i Osteoartrozy oraz XVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Osteoartrologii i Polskiej Fundacji Osteoporozy, Kraków 25-26.09.2015.

Kongres organizowany pod auspicjami International Osteoporosis Foundation.

Program naukowy Kongresu składał z się 58 referatów (podzielonych na 13 sesji) oraz 44 plakatów. Tematy obejmowały najnowsze zagadnienia z zakresu patogenezy, leczenia i diagnostyki osteoporozy i osteoartrozy.

W tym roku przyznano dwa medale Zasłużonych dla Polskiej Osteoartrologii, które otrzymali Prof. J-Y. Reginster oraz Prof. R. Lorenc

Załączniki