V Kongres OP i OA 2013

V Środkowo Europejski Kongres Osteoporozy i Osteoartrozy oraz XVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Osteoartrologii i Polskiej Fundacji Osteoporozy, Kraków 20-21.09.2013.

Kongres organizowany pod auspicjami International Osteoporosis Foundation i wparciu finansowym Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Program naukowy Kongresu składał z się 51 referatów (podzielonych na 12 sesji) oraz 37 plakatów. Tematy obejmowały najnowsze zagadnienia z zakresu patogenezy, leczenia i diagnostyki osteoporozy i osteoartrozy.

W tym roku przyznano dwa medale Zasłużonych dla Polskiej Osteoartrologii, które otrzymali Prof. SE Papapoulos oraz Prof. E. Czerwinski.

Załączniki – Program naukowy i streszczenia

Podobnie jak w latach ubiegłych streszczenia prac opublikowano w czasopiśmie „Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja” vol. 15. suppl. 2, 2013.