IX Sympozjum PTOA i PFO 2-4.10.1997

IX Sympozjum Polskiego Towarzystwa Osteoartrologii i Polskiej Fundacji Osteoporozy, Kraków, 2-4.10.1997

Honorowy patronat: Prorektor Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego prof Stanisław Konturek

483 uczestników, 41 wykładów, 84 plakaty

Streszczenia prac:
Druk i oprawa – Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie