IV Kongres OP i OA 2011

IV Środkowo Europejski Kongres Osteoporozy i Osteoartrozy oraz XVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Osteoartrologii i Polskiej Fundacji Osteoporozy, Kraków 29.09-01.10.2011.

Kongres organizowany pod auspicjami International Osteoporosis Foundation i Honorowym Patronatem Ministerstwa Zdrowia.

Na program Kongresu złożyło się 58 referatów oraz 46 plakatów. Tematy obejmowały najnowsze zagadnienia z zakresu patogenezy, leczenia i diagnostyki osteoporozy i osteoartrozy.

W tym roku świętowaliśmy 25-lecie Polskiej Osteoartrologii i 20-lecie Polskiej Fundacji Osteoporozy.

Załączniki – Program naukowy i streszczenia

Tradycyjnie streszczenia prac opublikowano w czasopiśmie „Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja” vol. 13. suppl. 1, 2011.

Streszczenia plakaty.pdf
Streszczenia referaty.pdf

Załączniki – Sprawozdanie z kongresu

IV ŚRODKOWO EUROPEJSKI KONGRES OSTEOPOROZY I OSTEOARTROZY
Kraków, 29.09-01.10.2011

IV Kongres - Sprawozdanie