III Kongres OP i OA 2009

III Środkowo Europejski Kongres Osteoporozy i Osteoartrozy oraz XV Zjazd Polskiego Towarzystwa Osteoartrologii i Polskiej Fundacji Osteoporozy, Kraków 24-26.09.2009

Kongres organizowany pod auspicjami International Osteoporosis Foundation i Honorowym Patronatem Ministra Zdrowia – Ewy Kopacz.

Na program Kongresu składa się 55 referatów oraz 70 plakatów. Tematy obejmują najnowsze zagadnienia z zakresu patogenezy, leczenia osteoporozy i osteoartrozy.

Załączniki – Sprawozdanie z kongresu

III ŚRODKOWO EUROPEJSKI KONGRES OSTEOPOROZY I OSTEOARTROZY
Kraków, 24-26.09.2009

Sprawozdanie w załączniku

Załączniki – Program naukowy i streszczenia

Streszczenia referatów i plakatów III Kongresu Osteoporozy i Osteoartrozy (Kraków 24-26.09.2009)
opublikowane zostały w czasopiśmie „Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja” vol. 11, suppl. 2, 2009.

Program i streszczenia do pobrania w pliku pdf.